Chủ đề Set - Trang 1

Tìm hiểu Map và Set trong JavaScript

Tìm hiểu Map và Set trong JavaScript

ES6 vừa trình làng 2 cấu trúc dữ liệu mới: `Map` và `Set`, nghe đồn là nhanh hơn, được hỗ trợ tốt hơn bởi trình duyệt. Hãy cùng Ehkoo tìm hiểu cách thức hoạt động cũng như ứng dụng của chúng nhé!

@kcjpop | 25/03/2018