Những sai lầm người mới học Vue cần tránh

Viết bởi @kcjpop

Đăng ngày

Dài 1425 từ. Đọc trong 8 phút.

2018 có lẽ sẽ là năm của Vue, khi mà framework này ngày càng nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng. Vue hấp dẫn người dùng bởi dung lượng gọn nhẹ nhưng vẫn đầy đủ các công cụ cần thiết để xây dựng một SPA hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, Vue cũng tương đối dễ học hơn React hay Angular.

Tuy nhiên, nếu mới học Vue thì cả người mới vào nghề lẫn dân lập trình kì cựu đều nên cẩn thận để không mắc phải một số sai lầm không đáng có sau đây.

Dùng camelCase cho thuộc tính của thẻ HTML

Theo chuẩn của W3C, các thuộc tính của một thẻ HTML không phân biệt ký tự hoa thường. Nghĩa là <IMG SRC="#" AL="" /><img src="" alt=""> hay <iMg sRC="" alT="" /> (má ơi) đều như nhau. Trong Vue, khi bạn khai báo thuộc tính :myProp="123", Vue sẽ tự match thành :myprop="123". Do đó, để có thể sử dụng camelCase bên trong component, bạn phải dùng kebab-case như ví dụ sau:

export default {
 name: 'my-component',
 props: {
  myProp: { required: true }
 },
 computed: {
  title() {
   return this.myProp.toUpperCase()
  }
 }
}

<my-component :my-prop="Hello World" />

Không dùng data như một hàm

Trong ví dụ mở đầu của Vue, bạn được hướng dẫn dùng một object bình thường làm data. Điều này hoàn toàn chấp nhận được khi trong ứng dụng chỉ có một instance new Vue() duy nhất. Tuy nhiên khi chuyển qua sử dụng component, thuộc tính data bắt buộc phải là một hàm, trả về một object chứa các giá trị khởi động.

// KHÔNG NÊN
const FormAddNewProduct = {
 data: {
  newProduct: { name: '', price: 0 },
 },
}

// THAY VÀO ĐÓ
const FormAddNewProduct = {
 data() {
  return {
   newProduct: { name: '', price: 0 },
  }
 },
}

Lý do là FormAddNewProduct ở trên có thể được khởi tạo nhiều lần. Nếu chúng ta dùng object cho data, tham chiếu (reference) của object này sẽ được chia sẻ cho tất cả FormAddNewProduct được khởi tạo. Điều này có thể dẫn đến những kết quả không mong muốn, chẳng hạn như lẫn lộn state. Bằng cách dùng hàm cho data, mỗi đối tượng của FormAddNewProduct sẽ có một giá trị khởi động tách biệt.

Xem thêm: data phải là một hàm

Dùng hàm mũi tên không đúng chỗ

Khi viết component cho Vue, có thể bạn cảm thấy một thôi thúc để sử dụng hàm mũi tên, như ví dụ dưới đây.

export default {
 props: {
  value: { required: true, type: Number },
 },
 data: () => {
  const amount = this.value * 100
  return { amount }
 },
 methods: {
  increase: () => (this.amount = this.amount + 500),
 },
}

Nhưng theo khuyến cáo của Vue, bạn không nên dùng hàm mũi tên cho data, vì đơn giản, giá trị this bên trong hàm mũi tên sẽ là this trong tầm vực gần nó nhất. Điều này ảnh hưởng tới lý thuyết của Vue, vì this bên trong một component là một Vue instance. Cách đơn giản nhất để giải quyết là dùng cú pháp khai báo hàm cho thuộc tính của object.

export default {
 props: {
  value: { required: true, type: Number },
 },
 data() {
  const amount = this.value * 100
  return { amount }
 },
 methods: {
  increase() {
   this.amount = this.amount + 500
  },
 },
}

Điều này cũng áp dụng khi khai báo computed hay methods.

Xem thêm về hàm mũi tên.

Dùng giá trị không đổi trong data/computed

Trong một số trường hợp, bạn khai báo một thuộc tính có giá trị không đổi trong kết quả của data hay computed, như ví dụ dưới đây.

// KHÔNG NÊN
export default {
 computed: {
  phone() {
   return '1234567'
  },
  city() {
   return 'Saigon'
  },
 },
}

component.phone
component.city

Vì theo mặc định Vue sẽ chuyển các thuộc tính của data/computed thành dạng reactive, mà các giá trị này không đổi, dẫn đến thao tác này trở nên dư thừa. Cách giải quyết là sử dụng $options.

<template>
 <h1>{{ hello }}</h1>
</template>
<script>
export default {
 phone: '1234567',
 city: 'Saigon',
 computed: {
  hello() {
   return `${this.$options.city} đẹp lắm ${this.$options.city} ơi ${this.$options.city} ơi`
  }
 }
}
</script>

Cho rằng dữ liệu không reactive sẽ trở nên reactive

Một ví dụ là khi bạn phải thao tác với cookie trong ứng dụng.

export default {
 computed: {
  token() {
   return Cookies.get('clientToken')
  },
 },
}

Cookies.set('clientToken', '123456789a')

Cơ chế reactive của Vue rất thông minh, nhưng chưa đủ để nhận biết những thay đổi ngoài tầm kiểm soát như thế này. Do đó bạn buộc phải cập nhật dữ liệu bằng tay.

export default {
 data() {
  return { token: null }
 },
 methods: {
  updateToken() {
   this.token = Cookies.get('clientToken')
  },
 },
}

Cookies.set('clientToken', '123456789a')
component.updateToken()

Lạm dụng mixin

Mixin là một cơ chế để tái sử dụng code, bên cạnh cơ chế kế thừa vốn quen thuộc trong lập trình hướng đối tượng. Mixin có một lợi thế là đối tượng được kế thừa có thể linh hoạt chọn ra những thuộc tính/phương thức cần thiết. Tuy nhiên nếu lạm dụng mixin cũng có thể đem đến những kết quả không mong muốn.

Vue.mixin({
 data() {
  return { currentUser: null }
 },
 mounted() {
  MyApi()
   .checkLogin()
   .then((user) => (this.currentUser = user))
 },
})

Trong ví dụ trên, chúng ta khai báo một “global mixin”, áp dụng cho tất cả components trong ứng dụng. Rõ ràng điều này không tốt, vì khi mỗi component được mount sẽ có một request gửi đi. Một cách tốt hơn là khai báo mixin riêng rẽ, sau đó công khai sử dụng mixin này.

const HasCurrentUser = {
 data() {
  return { currentUser: null }
 },
 mounted() {
  MyApi()
   .checkLogin()
   .then((user) => (this.currentUser = user))
 },
}

const UserDashboard = Vue.extend({
 mixins: [HasCurrentUser],
})

Xem thêm về mixin

Không gọi đến clearInterval

Nếu bạn phải sử dụng setInterval bên trong một component, bạn cần nhớ phải gọi đến clearInterval trong beforeDestroy().

export default {
 data() {
  return { ticks: 0 }
 },
 methods: {
  tick() {
   this.ticks++
  },
 },
 created() {
  this.$options.interval = setInterval(this.tick, 300)
 },
 beforeDestroy() {
  clearInterval(this.$options.interval)
 },
}

Hoặc bạn có thể dùng thư viện vue-timers.

export default {
 data() {
  return { ticks: 0 }
 },
 methods: {
  tick() {
   this.ticks++
  },
 },
 timers: {
  tick: { time: 300, repeat: true },
 },
}

Đụng đến $parents

Vue cho phép bạn tương tác đến component cha thông qua thuộc tính $parents. Tuy nhiên, trực tiếp thao tác đến $parents bị xem là “bad practice”, vì không đảm bảo tính chất “phân tách trọng tâm” (Separation of Concerns).

// ĐỪNG, NGỪNG LẠI NGAY
export default {
 props: {
  isSelected: { type: Boolean, required: true },
 },
 methods: {
  toggle() {
   this.$parents.isSelected = !this.$parents.isSelected
  },
 },
}

Thay vào đó bạn nên dùng events.

export default {
 props: {
  value: { type: Boolean, required: true }
 },
 methods: {
  toggle() {
   this.$emit('input', !this.value)
  }
 }
}

<my-component :value="value" @input="newValue => { value = newValue }" />

Bạn cũng có thể dùng .sync để cập nhật thay đổi.

export default {
 props: [ 'prop1', 'prop2' ],
 methods: {
  update() {
   this.$emit('update:prop1', 1)
   this.$emit('update:prop2', 2)
  }
 }
}

<my-component :prop1.sync="prop1" :prop2.sync="prop2" />

Xem thêm về Sự kiện

Kiểm tra dữ liệu trên form bằng tay

Chắc hẳn bạn đã từng kiểm tra dữ liệu người dùng nhập vào một cách “thủ công mỹ nghệ”, như ví dụ dưới đây.

export default {
 data() {
  return {
   form: { name: '', price: '' },
   errors: { name: '', price: '' },
  }
 },
 methods: {
  submit() {
   if (this.form.name.length === 0) {
    this.errors.name = 'Please enter name'
   } else if (this.forms.price.length === 0) {
    this.errors.price = 'Please enter price'
   } else if (/^[0-9]*$/.test(this.form.price)) {
    this.errors.price = 'Please enter numeric value'
   } else {
    sendData(this.form)
   }
  },
 },
}

Rõ ràng cách làm này rất mệt mỏi, không tái sử dụng code được và làm cho mã nguồn của bạn trở nên rối rắm. Thay vào đó, bạn có thể dùng thư viện vuelidate.

import { required, numeric } from 'vuelidate/lib/validators'

export default {
 data() {
  return {
   form: { name: '', price: '' },
  }
 },
 validations: {
  form: {
   name: { required },
   price: { required, numeric },
  },
 },
 methods: {
  submit() {
   if (!this.$v.$invalid) {
    sendData(this.form)
   }
  },
 },
}

Kết

Những điểm lưu ý được đề cập ở đây là những sai lầm mà người mới học Vue hay mắc phải. Nếu bạn có gặp những trường hợp “ủa sao lạ vậy nè?” khi mới bắt đầu với Vue, đừng quên chia sẻ trong phần bình luận ở dưới nhé.

Tham khảo

Bản tin Ehkoo hàng tuần 💌

Đăng ký ngay để nhận những tin và bài viết mới nhất về lập trình frontend, cũng như các thủ thuật hay thư viện mới…

Powered by Buttondown

Gửi tặng cà phê ☕️

Nếu thấy bài viết này hữu ích, bạn có thể gửi tặng Ehkoo một ly cà phê theo link bên dưới 👇

Cám ơn bạn rất nhiều 🤗