CSS media queries range và custom media queries

Viết bởi @kcjpop

Đăng ngày

Dài 420 từ. Đọc trong 3 phút.

Hình minh họa: The Social Dilemma bởi Defaced từ Dribbble

Lại một bài ngắn ngủn nữa 🥲 Lần này chúng ta sẽ nói về những tính năng mới khi viết CSS media queries.

Media Queries Range

Từ xưa tới nay khi khai báo breakpoints (điểm ngắt), chúng ta dùng cú pháp này:

@media (min-width: 30em) {
}

/* hoặc */
@media (max-width: 60em) {
}

/* hoặc */
@media (min-width: 30em) and (max-width: 60em) {
}

Media Queries Range (Khoảng truy vấn phương tiện) cho phép bạn khai báo breakpoints ngắn gọn hơn.

@media (width >= 30em) {
}

/* hoặc */
@media (width <= 60em) {
}

/* hoặc */
@media (30em <= width <= 60em) {
}

/* hoặc */
@media (60em >= width >= 30em) {
}

Dĩ nhiên là bạn có thể dùng cú pháp này cho min/max-height hay min/max-resolution.

Hiện tại hầu hết các trình duyệt đã hỗ trợ tính năng này, ngoại trừ Safari 🙁

Cập nhật tháng 04 năm 2023:

Safari 16.4 đã hỗ trợ sử dụng CSS range media queries rồi nha 🥳

Cho chắc ăn, chúng ta có thể dùng plugin postcss-media-minmax của PostCSS để chuyển đổi từ cú pháp mới qua cú pháp cũ.

$ npm install postcss-media-minmax

Và trong tập tin postcss.config.js, chúng ta khai báo sử dụng plugin này.

const plugins = [require('postcss-media-minmax')]

module.exports = { plugins }

Vậy là xong.

Custom Media Queries

Custom Media Queries (Truy vấn phương tiện tùy chỉnh) giống như khai báo biến cho media queries vậy. Tính năng này được định nghĩa trong Bản đặc tả truy vấn phương tiện mức 5 và vẫn đang thảo luận nên chưa có trình duyệt nào hỗ trợ chính thức đâu. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể sử dụng thông qua PostCSS.

Để sử dụng custom media queries, bạn dùng cú pháp sau:

@custom-media --small-viewport (max-width: 30em);

@media (--small-viewport) {
 /* styles dành cho màn hình nhỏ */
}

Kết quả là:

@media (max-width: 30em) {
 /* styles dành cho màn hình nhỏ */
}

Để tích hợp vào PostCSS, bạn cần cài đặt plugin postcss postcss-custom-media.

$ npm install --save-dev --exact postcss postcss-custom-media

Sau đó trong tập tin postcss.config.js:

const postcssCustomMedia = require('postcss-custom-media')

const plugins = [
 postcssCustomMedia({
  importFrom: [
   {
    customMedia: {
     '--md': '(min-width: 768px)',
     '--lg': '(min-width: 960px)',
     '--xl': '(min-width: 1280px)',
    },
   },
  ],
 }),
]

module.exports = { plugins }

Bằng cách định nghĩa trực tiếp bên trong postcss.config.js, những media queries này sẽ có mặt ở tất cả tập tin được PostCSS xử lý, giúp bạn không phải @import bằng tay nữa. Rất là tiện nếu bạn làm việc với SPA components và CSS modules ha.

Bản tin Ehkoo hàng tuần 💌

Đăng ký ngay để nhận những tin và bài viết mới nhất về lập trình frontend, cũng như các thủ thuật hay thư viện mới…

Powered by Buttondown

Gửi tặng cà phê ☕️

Nếu thấy bài viết này hữu ích, bạn có thể gửi tặng Ehkoo một ly cà phê theo link bên dưới 👇

Cám ơn bạn rất nhiều 🤗