Từ ‘thanh niên bán hàng rong’ trở thành ‘kĩ sư phần mềm cho các hãng công nghệ hàng đầu’

09/04/2018 — 2698 từ — 9 min

Không học đại học CNTT chính quy, lại đến từ một nước thứ ba, làm thế nào Alvaro Videla có thể trở thành lập trình viên cho các công ty sừng sỏ như Apple, VMWare?

Đăng ký bản tin

Quá lười để vào Ehkoo mỗi ngày? Không sao hết, Ehkoo sẽ gửi bài cho bạn mỗi tuần.

Đảm bảo chất lượng, hứa không bao giờ spam.