Tại sao lại để dư một dấu phẩy?

12/04/2019 — 1463 từ — 5 min

Từ một lỗi cú pháp trong JavaScript, trailing comma trở thành best practice

Đăng ký bản tin

Quá lười để vào Ehkoo mỗi ngày? Không sao hết, Ehkoo sẽ gửi bài cho bạn mỗi tuần.

Đảm bảo chất lượng, hứa không bao giờ spam.