Tại sao lại để dư một dấu phẩy?

12/04/2019 — 1463 từ — 5 min

Từ một lỗi cú pháp trong JavaScript, trailing comma trở thành best practice

Những điều cần biết về ECMAScript

18/02/2019 — 2521 từ — 9 min

Bạn có bao giờ băn khoăn: vì sao ECMAScript thường được nhắc tới khi đề cập những cải tiến của JavaScript? Vì sao ES6+ thường được dùng để nói về JavaScript hiện đại? Vì sao ECMAScript 6 còn được gọi là ECMAScript 2015?... Bài viết này sẽ giải đáp tất cả.

Đăng ký bản tin

Quá lười để vào Ehkoo mỗi ngày? Không sao hết, Ehkoo sẽ gửi bài cho bạn mỗi tuần.

Đảm bảo chất lượng, hứa không bao giờ spam.