Chủ đề Frontend - Trang 1

Vue phát hành phiên bản 2.5

Vue phát hành phiên bản 2.5

Những điểm đáng chú ý trong phiên bản này: hỗ trợ TypeScript tốt hơn, cải thiện tính năng bắt lỗi, nâng cao hỗ trợ cho functional componets trong các SFCs và hệ thống render phía server (SSR) trở nên độc lập với môi trường.

@kcjpop | 14/10/2017

Hướng dẫn học MithrilJS cơ bản - Phần 2

Hướng dẫn học MithrilJS cơ bản - Phần 2

Phần 2 của loạt bài về mithrilJS sẽ đi sâu về component và các hook trong vòng đời của chúng. Bên cạnh đó cũng giới thiệu cách tích hợp thư viện ngoài vào ứng dụng.

@kcjpop | 11/10/2017

Hướng dẫn học MithrilJS cơ bản - Phần 1

Hướng dẫn học MithrilJS cơ bản - Phần 1

Học MithrilJS cơ bản, để biết: MithrilJS là gì? Những tính năng cool ngầu của framework MVC siêu nhẹ này? Thử làm một ứng dụng bán hàng bằng MithrilJS. Xem ngay!

@kcjpop | 02/10/2017