Bài viết thuộc chủ đề: Frontend

Vue phát hành phiên bản 2.5

Những điểm đáng chú ý trong phiên bản này: hỗ trợ TypeScript tốt hơn, cải thiện tính năng bắt lỗi, nâng cao hỗ trợ cho functional componets trong các SFCs và hệ thống render phía server (SSR) trở nên độc lập với môi trường.

@kcjpop | 14/10/2017

Đăng ký bản tin

Quá lười để vào Ehkoo mỗi ngày? Không sao hết, Ehkoo sẽ gửi bài cho bạn mỗi tuần.

Đảm bảo chất lượng, hứa không bao giờ spam.