Promise.prototype.finally được giới thiệu từ Google Chrome 63

26/10/2017 — 280 từ — 1 min

Từ phiên bản 63 trở đi, Promise hỗ trợ phương thức `finally()` giúp thực hiện tác vụ trong cả hai trường hợp `fulfilled` và `rejected`.

Đăng ký bản tin

Quá lười để vào Ehkoo mỗi ngày? Không sao hết, Ehkoo sẽ gửi bài cho bạn mỗi tuần.

Đảm bảo chất lượng, hứa không bao giờ spam.