Không có bằng cấp 3 lẫn đại học, tôi đã trở thành kĩ sư phần mềm ở Facebook như thế nào?

13/02/2018 — 2434 từ — 9 min

Evan Priestley, từng làm việc cho Facebook và là tác giả của phần mềm nguồn mở Phabricator, chia sẻ câu chuyện trở thành lập trình viên của mình.

Đăng ký bản tin

Quá lười để vào ehkoo mỗi ngày? Không sao hết, Ehkoo sẽ gửi bài cho bạn mỗi tuần.

Đảm bảo chất lượng, hứa không bao giờ spam.