Chủ đề Proxy - Trang 1

Tìm hiểu về Proxy trong ES6

Tìm hiểu về Proxy trong ES6

ES6 giới thiệu lớp Proxy giúp việc lập trình meta trong JavaScript trở nên dễ dàng hơn. Hãy cùng Ehkoo tìm hiểu Proxy là gì và viết thử một demo nho nhỏ nhé.

@kcjpop | 24/06/2018