Microsoft mở mã nguồn Sonar, công cụ kiểm tra hiệu suất và độ bảo mật cho website

27/10/2017 — 357 từ — 2 min

Sonar là công cụ giúp kiểm tra hiệu suất của website, bao gồm tính dễ sử dụng, tương thích, bảo mật và hơn thế nữa.

Đăng ký bản tin

Quá lười để vào Ehkoo mỗi ngày? Không sao hết, Ehkoo sẽ gửi bài cho bạn mỗi tuần.

Đảm bảo chất lượng, hứa không bao giờ spam.