10+ font chữ cho lập trình - download miễn phí

16/01/2018 — 1177 từ — 4 min

2018 rồi mà bạn vẫn còn dùng Courier New? Dừng lại ngay, bạn đang làm khổ bản thân đấy. Hãy để Ehkoo giới thiệu 10+ code font "ngon bổ rẻ" cho đời lập trình viên của bạn.

Tăng hiệu suất sử dụng git với git alias

04/10/2017 — 241 từ — 1 min

Tiết kiệm thời gian gõ những câu lệnh git dài ngoằng với `git alias`. Đặc biệt, bạn bỗng nhiên trở nên chuyên nghiệp hơn trong mắt đồng nghiệp.

Thống nhất thiết lập giữa trình soạn thảo/IDE bằng EditorConfig

17/04/2014 — 399 từ — 2 min

EditorConfig giúp thiết lập một format chung cho tất cả các text editor và IDE, nhờ đó giúp nâng cao tính thống nhất, giúp việc đọc, hiểu và bảo trì code dễ dàng hơn.

Đăng ký bản tin

Quá lười để vào ehkoo mỗi ngày? Không sao hết, Ehkoo sẽ gửi bài cho bạn mỗi tuần.

Đảm bảo chất lượng, hứa không bao giờ spam.