Những plugins không thể thiếu cho VSCode

20/05/2018 — 754 từ — 3 min

10+ plugins không thể thiếu cho dân lập trình web khi sử dụng VSCode. Tìm hiểu ngay!

Thống nhất thiết lập giữa trình soạn thảo/IDE bằng EditorConfig

05/04/2018 — 603 từ — 3 min

EditorConfig giúp thiết lập format chung cho tất cả các text editor và IDE; nhờ đó giúp nâng cao tính thống nhất, dễ đọc, hiểu và bảo trì code hơn.

Đăng ký bản tin

Quá lười để vào Ehkoo mỗi ngày? Không sao hết, Ehkoo sẽ gửi bài cho bạn mỗi tuần.

Đảm bảo chất lượng, hứa không bao giờ spam.