Tạo web siêu dễ với VuePress và Github Pages

23/02/2019 — 1688 từ — 6 min

Nếu đã làm việc với Vue, đừng bỏ qua VuePress khi bạn muốn tạo blog, trang tài liệu hay bất cứ web tĩnh nào.

Những sai lầm người mới học Vue cần tránh

03/03/2018 — 1479 từ — 5 min

Vue rất dễ học, dễ làm nhưng cũng có những điểm cần lưu ý, dù cho bạn là lập trình viên lâu năm hay tay mơ mới vào nghề.

Vue phát hành phiên bản 2.5

14/10/2017 — 529 từ — 2 min

Những điểm đáng chú ý trong phiên bản này: hỗ trợ TypeScript tốt hơn, cải thiện tính năng bắt lỗi, nâng cao hỗ trợ cho functional componets trong các SFCs và hệ thống render phía server (SSR) trở nên độc lập với môi trường.

Đăng ký bản tin

Quá lười để vào Ehkoo mỗi ngày? Không sao hết, Ehkoo sẽ gửi bài cho bạn mỗi tuần.

Đảm bảo chất lượng, hứa không bao giờ spam.