Bài viết thuộc chủ đề: VueJS

Vue phát hành phiên bản 2.5

Những điểm đáng chú ý trong phiên bản này: hỗ trợ TypeScript tốt hơn, cải thiện tính năng bắt lỗi, nâng cao hỗ trợ cho functional componets trong các SFCs và hệ thống render phía server (SSR) trở nên độc lập với môi trường.

@kcjpop | 14/10/2017