Chủ đề Web Optimization - Trang 1

Chi phí cho JavaScript

Chi phí cho JavaScript

5+ bài toán hóc búa khi xử lý JavaScript trên các thiết bị di động; và một số giải pháp do Addy Osmani, Eng. Manager tại Google đề xuất, giúp nâng cao hiệu suất website.

@kcjpop | 18/11/2017