Chi phí cho JavaScript

18/11/2017 — 2722 từ — 10 min

Addy Osmani, Eng. Manager tại Google, chia sẻ những kinh nghiệm về chi phí xử lý JavaScript trên các thiết bị di động, và đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu suất website.

Đăng ký bản tin

Quá lười để vào ehkoo mỗi ngày? Không sao hết, Ehkoo sẽ gửi bài cho bạn mỗi tuần.

Đảm bảo chất lượng, hứa không bao giờ spam.