Tối ưu hoá hình ảnh cho Ehkoo

24/11/2018 — 1622 từ — 6 min

...hay câu chuyện WebP là gì, và mần răng để giảm bandwidth của Cloudinary với WebP.

Chi phí cho JavaScript

18/11/2017 — 2728 từ — 10 min

5+ bài toán hóc búa khi xử lý JavaScript trên các thiết bị di động; và một số giải pháp do Addy Osmani, Eng. Manager tại Google đề xuất, giúp nâng cao hiệu suất website.

Đăng ký bản tin

Quá lười để vào Ehkoo mỗi ngày? Không sao hết, Ehkoo sẽ gửi bài cho bạn mỗi tuần.

Đảm bảo chất lượng, hứa không bao giờ spam.